CARACTERÍSTIQUES I BENEFICIS

+ HIDRATACIÓ

Quan s'aplica a l'aigua normal el camp magnètic creat pel sistema Fluxcal reestructura les molècules d'aigua en grups de molècula d'aigua més petits, cada un d'ells compostos de sis molècules organitzades simètricament crean l'augment de la solubilitat de nutrients.

DURABILITAT

No necessita manteniment i la seva durabilitat està garantida per 15 anys.

BIODISPONIBILITAT

L'estructuració magnètica de l'aigua trenca les agrupacions salines en petites partícules facilitant la seva bio-disponibilitat. Els resultats són espectaculars: la màxima hidratació amb aigua saludable i amb més absorció de minerals.

FLUXCAL

€ 218,94Price